تواناییهاشرکت هاپروژه هادرباره مشارکتتکنولوژیاخبار تواناییها شرکت ها پروژه ها درباره مشارکت تکنولوژی اخبار
صفحه اول بخش فارسی تماس با ما
همپا انرژی

گروه صنعتی فراسان در طی سال های گذشته رشد کمی و کیفی چشمگیری داشته است و هم اکنون دارای مجموعه شرکت هایی به شرح زیر می باشد: فراسان -فراپاکس - فرابرد - فراپل جم - فراراب .ظرفیت تولید شرکت فراسان در ابتدای کار تنها 200 کیلومتر لوله در سال بود. از سال 1380 شرکت فراسان به صورت جدی حضور در پروژه های کلان انتقال سیالات را در دستور کار خود قرار داد و با اجرای سیاست های بومی سازی فناوری ، این شرکت با کمک شرکت فابرد به فن آوری کاملا ایرانی ساخت لوله های GRP دست یافت. پس از آن اجرای طرحهای توسعه شرکت سرعت بیشتری گرفت به نحوی که ظرفیت تولید ابتدا به حدود 650 کیلومتر لوله افزایش یافت و در مرحله بعد ظرفیت تولید شرکت به بیش از 1000 کیلومتر لوله در سال یعنی تقریبا 5 برابر ظرفیت اغازین رسید . در حال حاظر هزاران کیلومتر از لوله و انواع اتصالات ساخت شرکت فراسان در پروژه های گوناگون انتقال سیالات در سراسر ایران در سرویس می باشند. آمار پروژه های انجام شده و در دست انجام: - پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در خشکی : حدود 50 پروژه - پروژه های سکوهای دریایی : 5 پروژه - پروژه های سایر صنایع: حدود 20 پروژه