تواناییها شرکت ها پروژه ها درباره مشارکت تکنولوژی اخبار
صفحه اول بخش فارسی تماس با ما
شیــراز،بولوار جام جم، روبروی مسجد دانشگاه،کوچه شماره 34، سمت چپ، پلاک 12
47465-71437
تلفن:2285087-0711 فکس:2277651-0711
Email:info@teec.ir