تواناییها شرکت ها پروژه ها درباره مشارکت تکنولوژی اخبار
صفحه اول بخش فارسی تماس با ما
مشارکت تدبیر انرژی ارم در سال 1392 و با هدف بسط و گسترش اجرای متمرکز پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در سطح ایران تشکیل شد.
این کنسرسیوم متشکل از شش شرکت فعال صنعتی در استان فارس می باشد که مجموعه این شرکت ها قابلیت طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی پروژه های مذکور را دارد.
شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژیشرکت رامپکوشرکت فراسانشرکت فرابردشرکت فولاد پایه فارسشرکت فارس اسکات