تواناییها شرکت ها پروژه ها درباره مشارکت تکنولوژی اخبار
صفحه اول بخش فارسی تماس با ما

لیسانس آمونیاک بیش از 50 سال از راه اندازی اولین واحد تولید آمونیاک در کشور می گذرد و تجربیات موجود برروی تکنولوژی های مختلف این واحد تولیدی، هم اکنون به گنجینه ای عظیم و بی بدیل تبدیل شده که ما را قادر می سازد در چنین مواردی، از آن به عنوان پشتوانه ای بسیار مناسب و قابل اعتماد استفاده کنیم. شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی (هدکو) با مشارکت شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی برای اولین بار در کشور مفتخرند که با بهره گیری از تجربیاتی که در طول چند دهه در مراحل طراحی، خرید، ساخت، راه اندازی، عملیات بهره برداری و تعمیرات واحدهای متعدد تولید آمونیاک در کشور بدست آمده است ، و نیز استفاده از دانش کارشناسان و متخصصین این واحدها، دانش فنی واحد تولید آمونیاک را پس از چندین سال تلاش و فراهم آوری زیر ساختهای مورد نیاز ارائه نمایند. اظهارنامه ثبت اختراع اولین لیسانس فنی واحد آمونیاک هم اینک در اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 139250140003000759ثبت گردیده است. همچنین تلاش مستمری بکار رفته است تا در طراحی جدید، شرائط بهینه ای در بخشهای متعدد فرآیندی ایجاد گردد تا علاوه بر کاهش مصرف انرژی کلی واحد و ساده سازی عملیات بهره برداری، امکان ساخت تجهیزات در داخل کشور نیز فراهم گردد. در همین راستا شرکت هدکو نیز تلاش خود را در جهت بهینه سازی مصرف انرژی واحد با چیدمان متفاوت و خاص در واحدهای اصلی قرار داده است. در این جهت، سیستمها و تجهیزات اختصاصی ذیل نیز بصورت (Patent) برای نخستین بار و منحصراً در تکنولوژی این شرکت معرفی می گردند: 1) راکتور اختصاصی تولید آمونیاک ( Ammonia Converter ) که با مسیرهای جریان فرآیندی منحصر به فرد و به صورت کار مشترک با شرکت Euroslot طراحی و ارائه گردیده است. 2)واحد جذب و دفع دی اکسید کربن که به عنوان یک لیسانس مشترک به همراه شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی ارائه گردیده و از ترکیب منحصر به فرد و اختصاصی H-MDEA® برای جذب و دفع استفاده می نماید. 3) تجهیز( AFDM® (Ammonia Fog Distributor-Mixer که بصورت کار مشترک با شرکت Euroslot و برای حذف آب از لوپ سنتز )با استفاده از مایع آمونیاک( معرفی شده است. 4) کویل هوای خاص در ریفرمر اولیه که بخشی از آن وظیفه Start-Up Heater را نیز برعهده دارد و باعث حذف این تجهیز )بصورت مستقل( خواهد گردید. 5) شبکه بخارسازی اختصاصی که نتیجه کارکرد آن، افزایش تولید بخار HP )جهت صدور به خارج از واحد آمونیاک( می باشد. 6) استفاده از NH3 Hydraulic Turbine در محل اتصال لوپ سنتز واحد آمونیاک با بخش سرد سازی جهت بازیافت انرژی.